Bönderna

Slaktarn har en del egna djur men inga egna bönder. De bönder vi samarbetar med befinner sig utanför industrijordbruket. Istället för att lita på certifieringar känner vi de bönder vi köper kött av. Det är relationen som blir garantin på vad vi säljer. Men principerna för god jord- och djurhållning som vi följer är utarbetade av Norrbete.

Vi vill föra en diskussion om hur jordarna ska brukas inom ramen för det som kallas regenerativt jordbruk. Det betyder jordbruk som gynnar kolinlagring och biologisk mångfald. Detta diskuterar vi bland annat med våra nära vänner Norrbete och Fjällbete. Vi diskuterar också kvalitet i djurhållning och slakt. Bönderna vi samarbetar med finns både i Jämtland, Ångermanland och södra Lappland.

Vi betalar bönderna mer än vad industrin gör. Bönderna måste få betalt för det viktiga arbete de gör. Det är viktigt att det lönar sig att bedriva ett småskaligt jordbruk som är bra för miljön. Köttindustrin betalar inte bra nog för att bedriva denna typ av jordbruk. Det är bland annat därför vi finns.

Kostnaden för att producera kött är ungefär lika hög för alla. Men industriell djurhållning lägger en del av sina kostnader på miljön och framtiden. I Sydamerika får många lantarbetare betala köttet med dålig hälsa på grund av arbete med giftiga kemikalier.

Den som förstår det kommer att köpa vårt kött.