NATURBETE & RELATIONSMAT

Slaktar´n i Östersund AB säljer naturbeteskött och charkuterier där största möjliga hänsyn tagits till djur och miljö.

Djuren naturbetar, det vill säga deras tillväxt stressas inte fram med spannmål eller kraftfoder. Istället betar de gräs, löv och örter på sommaren, och får ensilage och hö under vintern. Detta håller betesmarkerna vid liv och bidrar till biologisk mångfald. Det bidrar också till att köttets smak blir unikt, "ojämnt" från gång till gång.

Vid transport och slakt blandas inte djur från olika besättningar stress som varken är bra för djuret eller smaken i köttet. Allt måste gå rätt till för att respektera djur, natur och för att köttet ska få bästa möjliga smak. Förutom kriterierna kring djurhantering arbetar vi också: nitritfritt, antibiotikafritt och certifieringsfritt.

SLAKTAR'N I ÖSTERSUND AB

består idag av Johan, Thorsten, Magnus, Malin, Emelie och Fredrik. Vi som är engagerad i Slaktarn delar ett gemensamt intresse kring mat och miljö. Det var så Slaktarn blev till! Vi tror på relationer, småskalighet och kvalitet. Med detta i fokus blir produkterna fantastiska.

Vi vill också bidra till en levande landsbygd!

Läs mer